•   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
fooldalszerkesztoseghidkorH�d K�nyt�rtortenesekgaleriaarchivumelerhetosegunk 
TÖRTÉNÉSEK

Tükörben a kifordított én
Turi Tímea: A dolgok, amikről nem beszélünk

Herédi Károly, Fehér Dorotty, Celler Kiss Tamás és Patócs László

Kedden este az Újvidéki Művészklubban Celler Kiss Tamás, Fehér Dorottya és Herédi Károly igyekezett megtalálni, hogy mik azok a dolgok Turi Tímea költészetében, amikről beszélnünk kell vagy nem kell. A fiatal írónő 2014-es megjelenésű, A dolgok, amikről nem beszélünk című kötetéről a Fiatal Írók Szövetsége által szervezett Olvass be! rendezvénysorozat idei évadának második epizódja alkalmával Patócs László kérdezte a Híd Kör kritikusait és ifjú költőjét.

Turi Tímea már igen korán írói pályára lépett, 2000-ben már a második könyve jelent meg, és a 2012-es Jönnek az összes férfiak után immár a negyedik önálló kötetéhez ért el. A szerzőnőt tehát már 13 éves kora óta követhetjük irodalmi útján. Patócs László első kérdésében arra volt kíváncsi, hogyan határoznák meg a kritikusok a Turi Tímea-attitűdöt. Herédi Károly jól nevelt, disztingvált lírának érzi Turi költészetét, melyben fontos a gyermeki és a visszaemlékező hang. Fehér Dorottya szerint az örök emlékezni akarás görcsössége, és ebből fakadóan a kimondás vagy elhallgatás (a kötetcímben is paradoxonként megjelenő) harca jellemzi leginkább a kötetet. Celler Kiss Tamás a kimondás gesztusára hívta fel a figyelmet, amelyhez egy adag irónia is társul, ezáltal feloldva az emlékezni akarás görcsösségét.


Nehéz meghatározni, hogy Turi költészete mennyiben női költészet. E kérdés kapcsán Fehér Dorottya elmondta, már az előző könyv címéből is az vonható le, hogy a költőnő női témákat jelenít meg, azonban mégsem a női líra megtestesítője akar lenni. Celler Kiss Tamás úgy véli, a női szemszög abban nyilvánul meg, hogy a lírai ént milyen közegben (női-férfi viszony, család, anyaság stb.) ábrázolja, valamint Turi olyan dolgokról szól, amelyekről csak nők tudnak beszélni. Herédi Károly szerint ez a fiatal felnőtt női hang tulajdonképp becsapja az olvasót: noha azt ígéri, hogy provokatív témákról fog beszélni, mégis inkább csak utalásokat tesz rájuk. Legtöbbször a verscímek által felvetett traumákból magán a verstesten csak apró sebeket láthatunk. Ez, a kötet egészén végigvonuló játék bizonyítja A dolgok, amikről nem beszélünk jól szerkesztettségét. Ezek az apró, tenyészgyöngyhöz hasonlított titkok villantják meg Turi Tímea poétikájának női vonalát és a benne rejlő női identitást, amely a férfiak tükrében határozza meg önmagát. A férfiak apró titkai című vers mutat rá az alapvető különbségre e dualitás két végpontja között: a férfiak elmondják, a nők nem mondják el titkaikat. És hogy milyenek Turi Tímea versvilágában a férfiak? Teszetoszák, vannak is meg nem is, de mindig csak viszonyulásként jelennek meg, mely viszonyrendszer centrumában a nő áll. Túlfűtött feminista hévről azonban Herédi Károly szerint nem beszélhetünk a versek kapcsán, annál sokkal többről és összetettebb dologról van szó. Turi bravúros módon több hangot szólaltat meg, költészete mégis egységesen hat, a feminizmust pedig játékkal, iróniával kezeli. A versekben nemcsak a férfiak, de a nők is ugyanolyan esetlenek. Fehér Dorottya felhívta a figyelmet arra, hogy a költőnőnél a nőiség nem a testiségből fakad, sokkal inkább mint tudatállapot határozható meg.

A kritikusok egyetértettek abban, hogy a sok önismétlés, intertextus és a visszatérő elvek kissé túlírttá teszik a verseskötetet: ugyanazt a témát csavargatja mantrajellegűen, ezért a kötet végére kifullad. Celler Kiss Tamás hozzátette, hogy ez a belső intertextualitás teszi erősebbé a szövegek koherenciáját, mégis a könnyed, történeteket elmesélő kisebb etűdök a legerősebb szövegek a könyvben. Az ítészek hangsúlyozták még a könyv burkolt, szemérmes személyességét is. A vallomásosság azonban nem kifelé szól, inkább intim bensőségesség jellemzi a verseket. A belső vívódás játékára utal a Soha többé nem leszek személyes című vers is: a szerző igyekszik, de nem tud nem személyes lenni.

Az elmaradhatatlan pontozás eredményeként a kötet összesítésben 7,8 pontot kapott: Fehér Dorottya 7,8, Herédi Károly 7,5, Celler Kiss Tamás pedig a versek pontossága és egyszerűsége miatt kereken 8 pontra értékelte Turi Tímea legújabb könyvét.

A következő kritikai beszélgetés célpontja Totth Benedek Holtversenye lesz.

DANCSÓ Andrea
Fotók: Komáromi Dóra


 
PARTNEREINK
Dombos Fest
Irodalmi szemle
JAK
KikötÅ?
Litera
Symposion
SzlávTextus
TiszatájOnline
TÁMOGATÓINK
A Híd megjelenését a Tartományi Művelődésügyi, Tájékoztatási és Vallásügyi Titkárság, a Magyar Nemzeti Tanács, a Bethlen Gábor Alap, a Nemzeti Kulturális Alap, a Szekeres László Alapítvány, valamint Újvidék Város támogatja.
Híd © Minden jog fenntartva.