•   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
fooldalszerkesztoseghidkorH�d K�nyt�rtortenesekgaleriaarchivumelerhetosegunk 
TÖRTÉNÉSEK

Átadták a Híd Irodalmi Díjat, a Forum Képzőművészeti Díjat és a Vajdasági Magyar Művészeti Díjat

2014. december 20-án a Forum-ház IV. emeleti tanácstermében ünnepélyes keretek között adták át a vajdasági magyar kulturális élet kiemelkedő díjait, a Híd Irodalmi Díjat, a Forum Képzőművészeti Díjat és a Vajdasági Magyar Művészeti Díjat.


A díjazottak: Harkai Vass Éva, Csizmadia Anna, Ninkov Kovacsev Olga

Virág Gábor, a Forum Könyvkiadó Intézet igazgatója köszöntőjében, valamint kiadói évértékelőjében kiemelte a három díjnak a térség művelődési viszonylataiban betöltött stratégiai fontosságú szerepét, majd a Forum Könyvkiadó arculatváltását, megújulási tendenciáit vázolta.


Virág Gábor igazgató

A Híd Irodalmi Díjat lapunk főmunkatársa, Harkai Vass Éva vette át Ami feltárul s ami nem című, a szerző naplóverseit tartalmazó kötetének elismeréseként. A Híd Irodalmi Díj szabályzatának, valamint a – Faragó Kornélia elnök, Berényi Emőke, Gobby Fehér Gyula és Terék Anna összetételű – zsűri indoklásának ismertetése után Faragó Kornélia laudációja következett, amelyben többek között kiemelte, hogy a naplóvers hagyományai a nyugatos költőkig vezetik vissza gondolkodásunkat, főképp Ady Endre, Kosztolányi Dezső, vagy éppen Babits Mihály versvilágáig, majd hozzátette: e műfaji tradíciót újítják meg és fel, írják maivá Harkai Vass Éva versei. Az újítás folyamán kirajzolódik az alany mozgásritmusa és -térképe, egyben pedig dokumentálódnak a környezet ridegségei is. A továbbiakban kiemelte, ezek a naplóversek nemcsak a különböző létmozgásokra, a lassú átmenetekre és éles fordulatokra nyitnak, hanem a magyar verskultúra tágas tereire is, amelynek során megalkotódik a lírai individuum külön világa is.


Harkai Vass Éva átveszi a díjat

A Forum Képzőművészeti díjat a – Penovác Endre, Szarka Mándity Krisztina és Torok Melinda összetételű – bizottság Ninkov Kovacsev Olga művészettörténésznek ítélte oda kurátori, művelődésszervezői, kutatói munkájának elismeréseképpen.


Ninkov Kovacsev Olga átveszi a díjat

A Vajdasági Magyar Művészeti Díj kitüntetettje a bírálóbizottság (Ózer Ágnes elnök, Gazsó Hargita és Hugyik Richárd) döntése értelmében Csizmadia Anna népdalénekes lett. Az elismerést kiváló művészeti teljesítményéért, a vajdasági népművészet és népdalkincs hiteles, folyamatos tolmácsolásáért érdemelte ki.


Csizmadia Anna átveszi a díjat

Összefoglaló és fotók: Brenner János


 
PARTNEREINK
Dombos Fest
Irodalmi szemle
JAK
KikötÅ?
Litera
Symposion
SzlávTextus
TiszatájOnline
TÁMOGATÓINK
A Híd megjelenését a Tartományi Művelődésügyi, Tájékoztatási és Vallásügyi Titkárság, a Magyar Nemzeti Tanács, a Bethlen Gábor Alap, a Nemzeti Kulturális Alap, a Szekeres László Alapítvány, valamint Újvidék Város támogatja.
Híd © Minden jog fenntartva.