•   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
fooldalszerkesztoseghidkorH�d K�nyt�rtortenesekgaleriaarchivumelerhetosegunk 
ARCHÍVUM

A HÍD 2016. MÁRCIUSI SZÁMÁNAK TARTALMA

LADIK Katalin: Fű, madár, angyal II. (vers)
TERÉK Anna: A szív mögött (vers)
Svetislav BASARA: A merénylet angyala (regényrészlet, II.) (JUHÁSZ Attila fordítása)
Miodrag KOJADINOVIĆ: És a toronyban, tudom-tudom, egy magyar nő (már nem is éppen fiatal) (elbeszélés) (RIZSÁNYI Attila fordítása)
Jovan NIKOLIĆ: Hotel Nicaragua (próza) (JÓZÓ Andrea fordítása)

Tér és idő

MEGGYESI Tamás: Promenadológia: a tér és az idő interferenciájában (tanulmány)
FARAGÓ Kornélia: Idő, tér, narrativitás (A létmegértési horizontok irodalmi tapasztalatáról) (tanulmány)
HÉVIZI Ottó: Kant és a „szellem gyötrelme” (Plurális időbölcselet egy monolit időtan árnyékában – Rémálom-nyomozás két szakaszban) (tanulmány)
SZÉPLAKY Gerda: A láthatatlan előretörése (A művészeti tér mint létrejövés) (tanulmány)
TÖRÖK Dávid: Vakfény (Lábjegyzetek e-naplóba) (tanulmány)

Reflexív terek

BÁNYAI János: Anyaregény történelmi háttérrel (Dragan Velikić: Islednik)
SILLING István: Szentháromság el ne hagyjon! (Liszka József: Szent Háromság egy Isten dicsőségére...)
MAGÓ Attila: Hagyományozódó hallucinációk (A kis herceg színpadi megformálása az Újvidéki Színházban)
JÓDAL Kálmán: Play Dead or Play it again, Sam! 
(Contemporaneity&Crisis – Reversed/Okrenuto)

 
PARTNEREINK
Dombos Fest
Irodalmi szemle
JAK
KikötÅ?
Litera
Symposion
SzlávTextus
TiszatájOnline
TÁMOGATÓINK
A Híd megjelenését a Tartományi Művelődésügyi, Tájékoztatási és Vallásügyi Titkárság, a Magyar Nemzeti Tanács, a Bethlen Gábor Alap, a Nemzeti Kulturális Alap, a Szekeres László Alapítvány, valamint Újvidék Város támogatja.
Híd © Minden jog fenntartva.