•   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
fooldalszerkesztoseghidkorH�d K�nyt�rtortenesekgaleriaarchivumelerhetosegunk 
TÖRTÉNÉSEK

A Híd Szigligeten

A szigligeti 25. JAK-táborban, 2013. augusztus 28-án került megrendezésre a Posztszocializmus és kultúraköziség címet viselő kerekasztal-beszélgetés, melyet a határon túli folyóiratoknak szenteltek. A beszélgetésen részt vett Szabó Róbert Csaba, a marosvásárhelyi Látó című folyóirat szerkesztője, Szalay Zoltán, a pozsonyi Irodalmi Szemle, Balázs Imre József,a kolozsvári Korunk főszerkesztője, Csordás László a kárpátaljai Együtt olvasószerkesztője, és Barlog Károly, aki a Híd folyóiratot képviselte.
Herczeg Ákos, a moderátor elmondta, hogy a beszélgetés ötletét az Irodalmi Szemle és a Híd idei együttműködésének érzékelhető sikere adta, így a tanácskozás felütésében elsőként Szalay Zoltán és Barlog Károly beszélt a Szemle februári Híd Kör-ös lapszámáról, és a pozsonyi folyóirat vendégpublikálásáról a Hídban. Szalay az együttműködésről elmondta, hogy a fent említett, teljes Kárpát-medencét átívelő projekt által a „perifériák” sokkal közelebb kerültek egymáshoz. Balázs Imre József ehhez hozzáfűzte, hogy ma már nem célszerű centrum-periféria szembenállásról beszélni, sokkal találóbb a hálóelméletet használni, és azt mondani, hogy a magyar irodalom egyfajta hálót képez, amelynek csomópontjai vannak, és ezek a csomópontok hasonlóképpen vesznek részt az irodalmi játékban. Szabó Róbert Csaba szerint sem helytálló a központ (az anyaországi irodalom) és a periféria (határon túli irodalmak) között különbséget tenni – hiszen a Látó szerzői közül is évek óta többen szerepelnek a Magvető Körkép antológiájában. Csordás László az általa szerkesztett Együtt folyóirat munkájáról elmondta, fő feladatuknak érzik, hogy a kárpátaljai magyar értelmiség számára megszólalási lehetőséget biztosítsanak.
A későbbiekben szó esett arról, hogy az egyes határon túli magyar folyóiratok milyen kapcsolatot ápolnak a román, szlovák, szerb és ukrán folyóiratokkal, illetőleg az anyaországi irodalmi műhelyekkel, szerzőkkel. Szalay Zoltán elmondta, hogy igyekeznek figyelemmel kísérni a szlovák irodalmi és képzőművészeti jelenségeket, és ezekről esetenként beszámolnak az Irodalmi Szemle hasábjain, Szabó Róbert Csaba a román testvérfolyóiratukkal való együttműködést tartotta fontosnak hangsúlyozni, Balázs Imre József beszámolt a magyar irodalmat népszerűsítő rendezvényeikről, ahol többek között Bartis Attila, Bodor Ádám és Dragomán György műveit ismerhette meg a román olvasóközönség. Barlog Károly hangsúlyozta, hogy a Híd elsődleges szerepe a kultúrák közötti „hídverés”, melyben mára jelentős szerep jut a Híd Kör fiatal műfordítóinak.

Mások írták:

KULTer.hu (2013. augusztus 29.):
http://kulter.hu/2013/08/kultura-es-elfojtas/


 
PARTNEREINK
Dombos Fest
Irodalmi szemle
JAK
KikötÅ?
Litera
Symposion
SzlávTextus
TiszatájOnline
TÁMOGATÓINK
A Híd megjelenését a Tartományi Művelődésügyi, Tájékoztatási és Vallásügyi Titkárság, a Magyar Nemzeti Tanács, a Bethlen Gábor Alap, a Nemzeti Kulturális Alap, a Szekeres László Alapítvány, valamint Újvidék Város támogatja.
Híd © Minden jog fenntartva.