ELŐFIZETÉS

Tisztelt olvasóink!
Tisztelt előfizetőink!

MEGRENDELŐLAP

HÍD
Vajdasági magyar irodalmi, művészeti és társadalomtudományi folyóirat


Megrendelem a HÍD című folyóirat 2018. évi számait

A megrendelő neve:_____________________________________________________________
Pontos kézbesítési cím: __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Ezt a megrendelőlapot és a befizetésről szóló bizonylatot szíveskedjék postán elküldeni a következő címre:
HÍD, 21000 Novi Sad, Vojvode Mišića 1/III.

Az előfizetési díj egy évre belföldön 1200 dinár, külföldre és külföldön 60 euró.
Előfizetni az Izdavački zavod Forum 840-905668-94-es zsírószámlára (broj modela 97, poziv na broj [odobrenje] 16-80250-742131-00-04-820) lehet.

A Híd megrendelhető elektronikus postán is a Forum Könyvkiadónál (Szántai Szerénkénél) a forumkk.szerenke@gmail.com e-mail címen.